Komunitné centrum Modrá Sova

platnosť od 1.5.2012

Zriaďovateľ, právna forma: Modrá Sova, o.z.
Adresa: Nová 93, 900 31 Stupava
Kontakt: info@modrasova.sk , 0901 775 888
Prevádzková doba: prispôsobuje sa činnosti združenia a charakteru akcií

Priestory Komunitného centra slúžia nielen komunite členov občianskeho združenia, ale aj širokej verejnosti. Našim cieľom je ponúknuť odborné i ľudské kapacity jednotlivcom aj rodinám, ktorý sa zaujímajú o neformálne vzdelávanie v rôznych oblastiach podľa záujmu, o sociálnu udržateľnosť a alternatívne prístupy k otázkam života.

V komunitnom centre sa realizujú:

 • Vzdelávacie programy, kurzy a prednášky na široký okruh tém
  (napr. zdravé stravovanie, výchova a zdravie detí, predpôrodná príprava, dizajn ako terapia, jazykové kurzy, sociálna udržateľnosť, a pod)

 • Záujmová činnosť a praktické workshopy
  (tradičné remeslá, patchwork, plstenie, pletenie, výroba hračiek, škola hry na píšťalku, a i)

 • Stretnutia podporných skupín zamerané na riešenie podobných problémov, odborné poradenstvo, emocionálnu podporu a spolupatričnosť, no najmä na pomoc sebe a j iným na získanie nových znalostí, prípadne korekcii postojov.
  (rozvoj rodičovských zručností, prirodzená hygiena dojčiat - bezplienková komunikačná metóda, dojčenie, komunikačné zručnosti a pod)

 • Komunitná činnosť ( Potravinová banka, Časová banka)

 • Dobrovoľnícka činnosť

Komunitné centrum Modrá Sova poskytuje zázemie Lesnému klubu Jadierko, ktoré tu má zriadenú škôlkarskú triedu a Jazykovej škole Blue Owl, v rámci ktorej ponúkame vzdelávanie v oblasti jazykov pre deti aj dospelých. Kapacita priestoru nám dovoľuje zabezpečiť aj ubytovanie pre mladých ľudí, ktorý k nám prichádzajú cez Európsky dobrovoľnícky systém (EDS) zväčša na ročný pobyt.

Nájdete tu aj obchodíkknižnicu a v rámci priestoru ponúkame aj wifi pripojenie na internet.


KOMUNITN_CENTRUM_MODREJ_SOVY_html_m7ae502fe.jpg

Ilustračné foto