Prenájom...

Cenník prenájmu priestorov KC ModráSova:

Platíod 1.5.2012

Seminár / Prednáška / Workshop / Iné Komerčné subjekty Nekomerčné subjekty(
Aktivity do 3 hodín --- 3 Eurá/ osoba
1 deň( 4 hodiny a viac) 60 ,- Eur / deň 45 Eur / deň
víkend(piatok od 17:00 - nedeľa) 130 Eur / víkend 100 Eur / víkend

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo posúdiť zameranie prenájmu.
Individuálne zľavy sa poskytujú podľa dohody.
Maximálna kapacita 15 osôb.

V cene prenájmu sútieto služby:

 •  propagácia akcie na stránkach združenia, newsletter

 • energie (elektrika, plyn, voda)

 •  hygienické zázemie - WC, sprcha

 •  nocľah pre účastníkov - vo vlastnom spacáku

 •  vybavenie pre občerstvenie - rýchlovarná kanvica, hrnčeky, džbány, lyžičky, tácky

 •  vybavenie komunitnej miestnosti - stoly, stoličky, tabuľa na písanie, prehrávač hudby, karimatky, sedenie na zemi, detský nábytok

 •  vybavenie centra - knižnica, obchodík, posedenie,wifi

 •  materiál a pomôcky na upratanie

Príplatky a dodatočnéslužby:

 •  zapožičanie dataprojektoru a plátna
  ( 5,- Eur / deň pre nekomerčné subjekty,
  10,- Eur / deň pre komerčné subjekty)

 •  iná propagácia - tlačené materiály, umiestňovanie reklamy v regióne a pod
  ( podľa dohody)

 •  tlmočenie ( podľa dohody)
 •  zabezpečenie stravy:

Strava:

raňajky 3 ,- Eur / osoba
obed 5,- Eur / osoba
večera 3,- Eur / osoba

Stravu zabezpečujeme vegetariánsku s ohľadom na ročné obdobie.

Možnosť zabezpečiť si stravu aj dovozom, prípadne využiť blízku reštauráciu.

Cena prenájmu nezahŕňa možnosť varenia stravy (okrem nápojov) v komunitnej kuchyni.

Ceny súuvedenév rátane DPH. Cenník je platný od 1.5.2012

Prenájom a užívanie priestorov Komunitného centra Modrej Sovy sa riadi Návštevným poriadkom.

Informácie a termíny pre objednávky:

Tereza Ostrihoňová- vedúca KCMS

info@modrasova.sk

tel.: 0901 775 888