Lesný Klub Jadierko

inšpirovaný LESNOU MATERSKOU ŠKOLOU

Zriaďovateľ, právna forma: Modrá Sova, o.z., občianske združenie
IČO: 42262771
Kontakt: info@jadierko.sk , 0901 775 888
Adresa: Nová 93, 900 31 Stupava
Prevádzková doba: po – pi , 7:30 – 18:00

Občianske združenie Modrá Sova, o.z. pripravilo projekt inšpirovaný lesnými materskými školami v Nemecku, Dánsku, Švédsku a v iných krajinách. Ponúka vzdelávaciu a výchovnú starostlivosť pre deti predškolského veku 2,5 – 6 rokov zameranú na zdravý, harmonický telesný a duševný rozvoj pobytom v prírode.

Maximálny počet detí v skupine je 15.

Celodenná dochádzka 7:30 – 18:00
Poldenná dochádzka 7:30 – 12:30
Celodennú prevádzku dopĺňajú poobedné klubové aktivity 15:00 - 18:00

1._Lesn_klub_Jadierko_html_m5ff85aca.jpg

Deti pracujú pod vedením dvoch vychovávateľov, ktorý uplatňujú zásady Rešpektovať a byť rešpektovaný a využívajú princípy waldorfskej pedagogiky. Počas poobedných klubových aktivít spolupracujeme so špecializovanými lektormi (hudba, rytmika, arteterapia, dramaterapia, enviromentalistika,...) Veríme, že sa nám podarí získať aj anglicky hovoriacich dobrovoľníkov, ktorý nám, okrem iného, zabezpečia

Bilingválne prostredie - denná komunikácia v anglickom jazyku ako najprirodzenejšia forma výučby cudzieho jazyka.
Strava – pripravujeme vegetariánsku stravu sčasti v biokvalite. Bližšie informácie na tel. 0910 791 961, p. Hana Zošťáková
Zázemie – lesný klub má vlastné zázemie v rodinnom dome, v blízkosti historického parku a lesa v Stupave, ktoré využívame na stravovanie (raňajky, obed) , poobedný odpočinok a na aktivity priamo určené do interiéru.
Prostredie – historický park, lúka, potok, rybník, les, zvieratá (kocúr a pes priateľský k deťom).

Kladieme dôraz na systematickú prácu so stabilnou skupinou detí. Tejto požiadavke sa snažíme prispôsobiť dochádzku.

Poobedné klubové aktivity sú súčasťou celodennej dochádzky avšak sú otvorené taktiež pre deti ( 3 - 8 rokov), ktoré nenavštevujú Jadierko denne a sú voliteľné. Voľne nadväzujú na doobedný program lesného klubu a ich náplň je inšpirovaná slávnosťami, ktoré s deťmi pripravujeme podľa rytmu roka a tematickými blokmi. Podrobnejšie informácie nižšie v Programe Lesného klubu. Ak máte záujem iba o poobedné aktivity pre Vaše dieťa, je potrebné zakúpiť si Pernamentku a vybrať si počet vstupov podľa záujmu. Pernamentka je platná jeden školský rok a je prenosná v rámci rodiny. Názvy poobedných aktivít podľa rytmu týždňa: Pastelka / Bubienok / Koláčik / Lesníček / Vretienko

Opatrovanie - pokiaľ nám to kapacita dovoľuje, máme možnosť prijať deti aj do krátkodobej opatery. K opatrovaniu však pristupujeme individuálne a vyhradzujeme si právo odmietnuť takúto požiadavku.

Ak máte záujem o celodennú dochádzku, poldennú dochádzku, poobedné aktivity pre deti, prípadne opatrovanie, vyplňte prosím Registračný formulár pre záujemcov o Lesný klub na základe ktorého Vám vypracujeme Dohodu o navštevovaní Jadierka.

Čo bude Vaše dieťa potrebovať pri navštevovaní Lesného klubu:

Kvalitné nepremokavé oblečenie - heslom LMŠ vo svete je „Neexistuje zlé počasie iba zlé oblečenie“. Tiež z našej praxe vyplýva, že kvalitné oblečenie, v ktorom dieťa necíti vlhko a chlad je podmienkou príjemne strávených chvíľ pri hre aj v tom „zlom“ počasí. Základom sú gumené nohavice na traky (podšité bavlnou a nezateplené), nepremokavé topánky, prípadne gumáky a pršiplášť. Odporúčame používať radšej viac vrstiev, alebo termoprádlo ako dve hrubé. Ochrana hlavy pred slnkom je tiež dôležitá. Takéto oblečenie sa dá zakúpiť aj cez bazár, väčšinou je veľmi kvalitné a preto vydrží slúžiť aj viacerým deťom.

V zázemí klubu bude Vaše dieťatko potrebovať: papučky, pyžamko a náhradné oblečenie.

Batôžtek na chrbát - a v ňom vlastnú fľašku (pitný režim zabezpečujeme), vreckovku, suché ponožky a iné náhradné oblečenie, prípadne hračku alebo dobrôtky na chrumkanie (nie sladkosti) - všetko podľa aktuálnej potreby. V batôžku odporúčame nosiť aj Kartičku Jadierko, ktorú Vám vystaví klub a na ktorej sú okrem mena dieťaťa aj kontaktné údaje na rodičov, informácie o alergiách, užívaných liekoch a iné dôležité údaje .

1._Lesn_klub_Jadierko_html_75d8a56a.jpg 1._Lesn_klub_Jadierko_html_m6d25396b.jpg 1._Lesn_klub_Jadierko_html_40e3a0f1.jpg

Všetky kusy odevov, fľašky a ostatné pomôcky odporúčame označiť, aby nedošlo k zámene.


Spolupráca s rodičmi

Jadierko si zakladá na spolupráci a úzkom kontakte s rodičmi. Rodičia pomáhajú v rozvoji zázemia a spolupracujú pri prípravách a organizovaní akcií pre deti. Dôvody pre zapojenie rodín sú predovšetkým:

  • podpora svojpomoci ako jedného z princípov sociálnej udržateľnosti a rozvoja klubu

  • vytvorenie rodičovskej komunity pre nadviazanie priateľských vzťahov medzi rodičmi, vzájomnú podporu a zdieľanie skúseností, riešenie problémových situácií, výpomoc s praktickými vecami ako doprava, stráženie detí a pod

  • produkty spoločnej práce rodičov a týmu pedagógov ako prvok spájajúci „dva svety“ v očiach detí navštevujúcich Jadierko

  • príležitosť zoznámenia sa pedagógov s rodičmi ako predpoklad porozumenia špecifickým potrebám detí

Predpokladom pre úspešnú spoluprácu s rodičmi je dobrá komunikácia. Pre jej zefektívnenie so všetkými rodičmi by sme chceli hneď ako to bude možné vytvoriť interné webové fórum, kde budú môcť byť diskutované aktuálne témy, program, zmeny, slávnosti, výlety a pod., prebiehalo by tam hlasovanie o navrhovaných riešeniach, projektoch a smerovaní klubu.

Osobná komunikácia však ostáva nevyhnutnosťou. Tá prebieha denne pri príchode či odchode detí, a na triednych schôdzkach 4x ročne.

1._Lesn_klub_Jadierko_html_14fde96c.jpg    1._Lesn_klub_Jadierko_html_m7aa98a85.jpg