Cenník Lesného klubu Jadierko

(príspevky rodičov na prevádzku od 1.5.2012)

CELODENNÁ DOCHÁDZKA 07.30 – 18.00

Počet dní v týždni Počet dní v mesiaci Cena (bez stravy) Jednotková cena za deň
5/5 20 270,- 13,50
4/5 16 230,- 14,50
3/5 12 190,- 15,80
2/5 8 150,- 18,80

POLDENNÁ DOCHÁDZKA 07.30 – 12.30

Počet dní v týždni Počet dní v mesiaci Cena (bez stravy) Jednotková cena za deň
5/5 20 135,- 6,80
4/5 16 115,- 7,20
3/5 12 95,- 8

OPATROVANIE

4,- / hod + strava + materiál 0,50,-

POOBEDNÉ KLUBOVÉ AKTIVITY po-pi 15.00 – 18.00

Pernamentka Cena* Jednotková cena
20 vstupov 135,- 6,80
15 vstupov 115,- 7,70
10 vstupov 95,- 9,50
5 vstupov 50,- 10

*cena zahŕňa lektora, materiál, olovrant

Stravná jednotka

raňajky 0,50,- /deň
desiata 0,50,- /deň
obed 1,00,- /deň
olovrant 0,50,- /deň

(vegeteriánska strava + nápoje)