Program Lesného klubu Jadierko

Platí od 1.5.2012

Lesný Klub Jadierko čerpá inšpiráciu v severských krajinách a v Nemecku, kde sú lesné materské školy považované za plnohodnotnú variantu predškolského vzdelávania. Pedagogické zameranie klubu je prirodzene ekovýchovné a pristupuje celostne k jednotlivcovi aj k skupine.

Jadierko poskytuje zázemie pre všetky deti vrátane tých so zníženou imunitou a náchylnosťou k alergiám. Pravidelný pohyb v prírode učí deti správne dýchať, posilňovať rovnomerne celé telo a lepšie odolávať bežným detským chorobám. Príroda sa pre nich stáva prirodzeným a bezpečným prostredím. Tým sa posilňuje sebaistota , psychická stabilita i motorické schopnosti, deti učia sa vnímať okolie v súvislostiach.
Predškolská príprava je neoddeliteľnou súčasťou programu rovnako ako v bežných škôlkach. Prváci ,ktorý prichádzajú do základných škôl z lesných materských škôl vynikajú pohyblivosťou, kreativitou a schopnosťou spolupráce.

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_11736118.jpg

Petr Häfner z univerzity v Heidelbergu vo svojej doktorantskej práci porovnával v šiestich spolkových krajinách deti, ktoré išli do prvej triedy z bežných MŠ s deťmi z lesných materských škôl. Vo všetkých sledovaných ukazovateľoch (trpezlivosť ,sociálne chovanie, spolupráca, hudobné, poznávacie a pohybové schopnosti) vykazovali mierne lepšie výsledky deti z lesných materských škôl.

 

Rytmus dňa:

7:30 – 8:45 - príchod detí, ponuka: tvorivá činnosť ,voľná hra, príprava raňajok a desiaty
8:00 - raňajky
8:45 – 9:00 - privítanie v kruhu, spievanie piesní k danému obdobiu, oboznámenie sa s témou
9:00 – 11:30 - pobyt v prírode / vzdelávacia činnosť
10:00 - desiata v teréne
11:30 – 11:45 - návrat, hygiena
11:45 - rozprávka, stíšenie
12:00 - obed
12:20 – 12:30 - príprava na odpočinok, odchod detí, ktoré navštevujú klub len doobeda
12:30 – 14:30 - odpočinok
14:30 – 15:00 - prebúdzanie, príprava na poobedné aktivity
15:00 18:00 - poobedný program v prírode / v zázemí, odchod detí

Rytmus týždňa:

Priamo sa odvíja od náplne poobedných aktivít - viď nižšie

Rytmus roka:

Práca s deťmi v Lesnom klube Jadierko sa riadi pedagogickou koncepciou a prostriedky pre jej realizáciu sa menia v závislosti na aktuálnom ročnom období. V samotnej práci aj pri používaní prírodných materiálov sa prejaví „babie leto“, jeseň, zima, jar, leto, blato, sucho, sneh... Na ročné obdobia sa v našej tradícii viažu ľudové zvyky a obyčaje, ktoré sa do činnosti detí premietajú ako slávnosti. Deti prežívajú každý mesiac v znamení jednej slávnosti, pripravujú na ňu výzdobu, pesničky a hry. Slávnosti slávime spoločne s rodičmi.

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_493b55e0.jpgseptember -Michaeská slávnosť
október - Slávnosť stromov
november - Martinská slávnosť
december - Adventná slávnosť
január - Trojkráľová slávnosť
február - Hromnice, Fašiangy
marec - Slávnosť Jari / Morena
apríl - Veľkonočná slávnosť, Beltain (čarodejnice)
máj - Otváranie studničiek
jún - Svätojánska slávnosť 

 

Náplň doobedného programu:
(2 x pedagogický pracovník, 2 x asistent, prispôsobuje sa počtu detí)

Výchova a vzdelávanie detí v prírode
(po-pi 9:00 - 11:30)

Náplň vychádza z pedagogickej koncepcie, z denného, týždenného a mesačného rytmu a tematického bloku. Práca s deťmi je prepojená s ročným obdobím a je prispôsobená aktuálnemu počasiu. Aktivity prebiehajú vonku na stanovištiach. Používame prírodné materiály ako drevo, hlina, tráva, kameň, voda, akvarelové farby s prírodnými pigmentmi, pastely a bloky z včelieho vosku, ovčiu vlnu a pod. aj náradie, laná, lopatky, pílky, sieťky na vodný hmyz, lupy, zrkadielka, ďalekohľad, a iné.

Nehodnotíme, rozvíjame individuálny prístup, nápaditosť a tvorivosť. S deťmi zažívame premeny krajiny, enviromentálny prístup k našemu okoliu, oživujeme staré tradície, vyjadrujeme sa slovom, spevom, hudbou, používame pohybové prvky z eurytmie, dramaterapie. Prostredníctvom osobných skúseností a zážitkov sa deti zoznamujú s prírodnými zákonmi, učia sa vzájomnej spolupráci, rozvíjajú pozorovaciu schopnosť a poznanie.


Náplň poobedných aktivít klubu:

( 1 x pedagóg + externý lektor + 2 x asistent)

Pastelka – arteterapia, tvorba z papiera, prírodnín, maľovani
(Pondelky 15:00 – 18:00)

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_mcd4fb6e.jpg Výtvarný prejav je pre človeka mostom medzi vonkajším svetom a vnútornými pocitmi, postojmi k okoliu a sebe samému, je to spôsob sebapoznávania. Keď výtvarné nadanie či nacvičená zručnosť ustúpia do pozadia, dôležitým sa stáva fantázia, prežívanie farieb, dobrodružstvo zo skúšania niečoho nového a predovšetkým odvaha prejaviť sa a nachádzanie nových prostriedkov komunikácie. Práve komunikácia je dôležitou rovinou tvorby. Pri práci využívame novinový papier, hodvábne, transparentné aj prírodné papiere, škrobové lepidlá, zbytky vlny a textilu, ďalej pastely, akvarelové a temperové farby ( žltá, modrá, červená) a pod. Nezameriavame sa iba na výsledok, veríme, žedôležitejšia je fáza tvorenia.

Bubienok - hudba, rytmika, spev, tanec, divadlo
(Utorky 15:00 – 18:00)

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_2a3358e1.pngHudobný prejav a predovšetkým spev je prirodzenou súčasťou našeho života. Cieľom popoludnia s Bubienkom je rozvíjať u detí vzťah k hudbe, prirodzenú rytmiku, schopnosť počúvať a tvoriť melódie. Základným nástrojom, ktorý je pri muzicírovaní používaný je hlas a podľa individuálnych schopností a záujmu detí je hlasový prejav dopĺňaný o rytmické nástroje (bubny, drievka, chrastítka, triangel) ale aj o nástroje melodické (xylofón, flauta, píšťala, harmonika). Ďalšími nástrojmi sú pohyb a dramatický prejav, ktoré sú pre deti jedným z najprirodzenejších foriem vyjadrenia. Téma popoludnia s Bubienkom sa prispôsobuje aktuálne pripravovanej slávnosti a deti sa tak zoznamujú aj s piesňami, ktoré sa k nej viažu. Neskôr sa ľahšie zapoja, nie sú len v roli pozorovateľa, ale sú aktívnymi účastníkmi, ktorí spoluvytvárajú program slávnosti.

Koláčik- modelovanie, pečenie 
(Stredy 15:00 – 18:00)

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_m6140c7d6.jpgPri rozvíjaní zručností nezabúdame ani na tie, ktoré vyžadujú jemnocit, sústredenie, stíšenie a trpezlivosť. Všetky tieto kvality môžu deti trénovať pri s práci modelárskou hlinou, voskom, fimo hmotou, či s vláčnym cestom. Teplo je pri tom element, vďaka ktorému neživá hmota dostáva tvar, cesto kysne a v konečnom dôsledku sa aj uchováva. Takéto aktivity pôsobia terapeuticky, relaxačne a rozvíjajú jemnú morotiku a grafomotoriku. Pečenie chleba, koláčikov i vianočných ozdôb je tiež súčasťou týchto popoludní. Chutné pečené výrobky, ktoré spolu aj zdobíme, nemôžu chýbať na žiadnej zo slávností!

Lesníček – pohyb, enviro-výchova, LandArt, táborové zručnosti, práca v tíme
(Štvrtky 15:00 – 18:00)

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_m52815b6e.jpg„Radi sa pohybujeme v prírode !!! – skúsme ju ale ešte lepšie spoznať. Potom si ju budeme aj viac vážiť.“ Lesníček bude rozvíjať v deťoch prírodovedné, remeselné a táborové zručnosti, úctu k prírode a k sebe navzájom. Deti sa môžu tešiť na spoznávanie vesmíru, hmyzu, určovanie rastlín (jedlé, jedovaté, prospešné), stopovacie hry, odlievanie stôp, snehové a drevené stavby, varenie na ohni a iné, všetko formou prispôsobenou veku detí. Aktivity sú voľne inšpirované woodcraftom a prizvaný sú často vedci a odborníci z týchto oblastí. Lesníček nám ponúka priestor aj na poznávacie výlety do okolia (farmy, múzeá, hvezdáreň a pod).

Vretienko – tradície, remeslá, ručná práca 
(Piatky 15:00 – 18:00)

2._Program_lesnho_klubu_Jadierko_html_m2de5ba45.jpgRučná práca a remeslá sa postupom času vytrácajú z bežného života, o to väčšiu hodnotu však získavajú. Tkanie na rámiku, pletenie s prútím i slamou, navliekanie, vyšívanie v ráme a pod, to sú všetko činnosti dostupné aj pre škôlkarov, ktoré zároveň rovnomerne rozvíjajú obidve hemisféry a jemnú motoriku, potrebné neskôr na písanie. Práca s ovčím rúnom a plstenie - technika ktorou si detičky vyrábajú aj malé hračky a figúrky, stimuluje a podporuje hru mnohorakým a zmysluplným spôsobom. Výrobky detí sa snažíme používať aj v praxi, napríklad vo forme vankúšikov, vrecúšiek, podložiek, záložiek do kníh, tak aby mohli precítiť ich praktickú úlohu. Náplňou piatkového Vretienka je raz do mesiaca slávnosť, ktorú s deťmi pripravujeme, a na ktorej sa zúčastňujú aj rodičia, starý rodičia a verejnosť.