Malotriedka - malá škola s veľkým významom

Zriaďovateľ, právna forma: Modrá Sova, o.z., občianske združenie
IČO: 42262771
Kontakt: info@malotriedka.sk , 0901 775 888
Adresa: Nová 93, 900 31 Stupava
Prevádzková doba: po – pi , 7:30 – 18:00

Občianske združenie Modrá Sova, o.z. v spolupráci so back-to-school.jpgŠkolou Fantázia ako odborným garantom otvára v Stupave  projekt Malotriedka - malá škola s veľkým významom.

Cieľom projektu je zastrešiť rodiny s deťmi na individuálnom, resp. domácom vzdelávaní, a sprostredkúvať primárne vzdelávanie      
1. stupňa. Vzdelávanie prebieha dennou formou prostredníctvom pedagógov a vychovávateľov v malom kolektíve.

V školskom roku 2014/15 otvárame v Stupave zmiešanú triedu
1. a 2. ročníka - Sovičky 
pod vedením triednej učiteľky Mgr. Eleny Bakošovej. Trieda Sovičky je veľmi vhodná aj pre prváčikov, ktorí potrebujú individuálne tempo a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka. 

Zápisy trvajú do 28.2.2014 !!!

Zápis na inej škole nie je prekážkou v zápise do Malotriedky.
Rozhodujúce bude,kam žiačik nastúpi v septembri.

Prestup zo školy, kde je oficiálne zapísané Vaše dieťa, do našej Malotriedky sa dá zrealizovať veľmi jednoducho a to kedykoľvek počas celého školského roka. Presný postup Vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.

 

Podrobné informácie Vám poskytne koordinátorka projektu:
Tereza Ostrihoňová,  na tel. čísle 0901 775 888