Ľudia čo sú za tým/tím:      

Mgr. Elena Bakošová

Elenka_fotka.jpg

Štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave som ukončila prácou Hra a tvorivá dramatika. Čaro divadelných dosiek ma pritiahlo už v detstve do rôznych detských divadelných súborov, v ktorých som účinkovala a neskôr ich viedla. Roky som pôsobila v Bielom divadle v bratislavskej Iuvente pod vedením jeho umeleckej vedúcej a pedagogičky Niny Zemanovej, právom prezývanej „Komenský v sukni“J, ktorá mi odkryla tajomstvá zážitkovej pedagogiky.

Ako učiteľka som pôsobila na pedagogickej a sociálnej akadémii, v súkromnej škole  a centre voľného času. Mám vyše desaťročné skúsenosti s prácou v neziskovom sektore, spoluzakladala som sieť materských centier a medzinárodné kampane Ako chceme vychovávať naše deti a  Akadémie praktického rodičovstva.
Som mamou dvoch veľkých synov.

 

Mgr. Lenka Holotňáková

Lenka_fotka.jpg

S deťmi sa stretávam už v mamičkinom brušku (ako dula) a vnímam všetky úžasné zmeny, ktoré prináša príchod dieťaťa na svet. V posledných rokoch som deti učila písať a čítať (v ZŠ ako učiteľka prváčikov) i plávať (inštruktorka plávania). Pôsobila som ako liečebná pedagogička pri poruchách správania a učila som deti hravou formou (dramatoterapeutický program zameraný na prevenciu agresivity) ako sa s hnevom vysporiadať.
 
Pod vedením niekoľkých tanečných učiteľov som prešla viacerými tanečnými smermi ( v Tangere dance company, skupina Miguela Mendeza), až som sa odvážila učiť v mládežníckom centre deti.

 Narodenie mojich detí (Nina a Alex) ma viedlo k hľadaniu ďalších poznatkov o celistvom vývoji dieťaťa. Pod vedením Janky Hašplovej som si urobila kurz masáži detí a dojčiat a neskôr som pokračovala v štúdiu aj na jej škole Vědomého rodičovství v Prahe.

 Najbližšie obdobie ma môžete nájsť prednášať na rôznych seminároch určených pre budúcich rodičov alebo ako tvorím s deťmi v Lesnom klube Jadierko.