Malotiedka - malá škola s veľkým významom

Občianske združenie Modrá Sova, o.z. spúšťa v spolupráci so back-to-school.jpgŠkolou Fantázia ako odborným garantom projekt Malotriedka - malá škola s veľkým významom.

Cieľom projektu je zastrešiť rodiny s deťmi na individuálnom, resp. domácom vzdelávaní, a sprostredkúvať primárne vzdelávanie       
1. stupňa. Vzdelávanie prebieha dennou formou prostredníctvom pedagógov a vychovávateľov v malom vekovo zmiešanom kolektíve.

V školskom roku 2013/14 otvárame v Stupave zmiešanú triedu 
1. a 2. ročníka - Sovičky 
pod vedením triednej učiteľky Mgr. Eleny Bakošovej. Trieda Sovičky je veľmi vhodná aj pre prváčikov, ktorí potrebujú individuálne tempo a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka. 

Zápisy trvajú do 15. augusta!

Vyjadrenie z inej školy o prijatí nie je prekážkou v zápise aj u nás v Malotriedke. Rozhodujúce bude,kam žiačik nastúpi v septembri.

Prestup zo školy, kde je oficiálne zapísané Vaše dieťa, do našej Malotriedky sa dá zrealizovať veľmi jednoducho a to kedykoľvek počas celého školského roka. Presný postup Vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.

 

Podrobné informácie Vám poskytne koordinátorka projektu: 
Mgr. Barbora Patočková na tel. čísle 0903 255 340