Pedagogický koncept

V našej malotriedke nezvoní. Učenie prebieha prirodzene, prostredníctvom hier, zážitku a 
priamej skúsenosti. Náš koncept vychádza z poznania fungovania mysle a procesov
učenia vychádzajúcich z tradičných pedagogických konceptov i najnovších teórií. Je vedecky
dokázané,  že si zapamätáme len 20% z toho, čo sme počuli, 30 % z toho, čo sme videli, 50% z toho, čo sme počuli a videli a 90% z toho, čo sme sami vyskúšali – preto nami zvolené metódy na dosiahnutie cieľov štátneho vzdelávacieho programu, zadefinovaného ministerstvom školstva, sú prevažne zážitkové, najčastejšie využívajúce postupy tvorivej dramatiky.

Pre ilustráciu ponúkame obrázok Strom života (G.Klimt) s našimi vysvetlivkami:
strom.jpg 

Koruna stromu
- plody našej práce – šťastné, zdravé, tvorivé deti, žijúce v harmónii so svetom i sebou  
Kmeň
- vyučovacie metódy a spôsoby práce: hrou, zážitkom, prácou s príbehmi, porozumením,
interpretáciou, umením, v spolupráci s druhými, v príjemnej atmosfére
Korene
- naše hodnoty: poznanie, citová múdrosť, porozumenie potrebám, dôvera, kvalitné vzťahy, sloboda, zodpovednosť, spolupatričnosť, jasnosť

Hodnotenie a známkovanie žiakov

Koncept hodnotenia sme prevzali od nášho garanta – Školy Fantázia v BB, ktorý vychádza z desaťročných skúseností a prechodu od klasických známok, ktoré hodnotia len vedomosti, k bodovému systému, ktorý okrem vedomostí zohľadňuje aj schopnosť detí nadobudnuté vedomosti použiť v praxi, oceňuje ich snahu a spôsob komunikácie. Viac sa dočítate tu: