Zápis 2013/2014 alebo Prestup detí zo ZŠ do Malotriedky

V školskom roku 2014/15 otvárame v Stupave zmiešanú triedu 1. a 2. ročníka - Sovičky pod vedením triednej učiteľky Mgr. Eleny Bakošovej.

Trieda Sovičky je veľmi vhodná aj pre prváčikov, ktorí potrebujú individuálne tempo a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého ročníka. Zápisy trvajú do 28.2.2014  !!!

 Zápis na inej škole nie je prekážkou v zápise do Malotriedky.
Rozhodujúce bude,kam žiačik nastúpi v septembri.

 Prestup zo školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa do našej Malotriedky sa dá zrealizovať veľmi jednoducho a to kedykoľvek počas celého školského roka. Presný postup Vám radi vysvetlíme na osobnom stretnutí.

O prijatí žiaka do školy rozhoduje triedna učiteľka, pretože je zodpovedná za učebný proces a vzdelávacie výsledky detí. Preto postup prijímania dieťaťa odráža našu snahu spoznať Vás i Vaše dieťa.
Nevyhnutnou podmienkou pre prijatie dieťaťa na našu školu je, aby ste si s našimi učiteľkami a externými lektormi v otázkach výchovy a vzdelávania rozumeli. 

images_2.jpgPreto Vás pozývame na informačné stretnutie s rodičmi 11.2.2014 o 18:00 v priestoroch občianskeho združenia Modrá sova na Novej ulici 93 v Stupave. Svoju účasť na stretnutí potvrďte prosím na čísle 0901 775 888 alebo mailom na info@malotriedka.sk.Na stretnutí Vám bližšie predstavíme zámer projektu Malotriedka, náš pedagogický koncept a metódy výučby, triednu učiteľku a ostatný pracovný tím. Takisto Vám objasníme, akým spôsobom sa dá zrealizovať prestup na našu školu. Budete mať možnosť informovať sa o všetkom, čo Vás zaujíma.

Zápis žiakov do 1. a 2 ročníka na školský rok 2014/15 bude prebiehať až do 28.2.2014

Po zápise Vám pošleme písomné rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do našej školy. Následne podpíšete Zmluvu o štúdiu, pri čom je potrebné zaplatiť jednorazové zápisné vo výške 100 Eur.

Ak máte záujem zúčastniť sa predzápisového stretnutia, zapísať Vaše dieťa na našu školu alebo len pravidelne byť informovaný o tomto projekte, prosím kontaktujete nás mailom alebo telefonicky.

 

 

Koordinátorka projektu:

Ostrihoňová Tereza, 0901 775 888, info@malotriedka.sk, www.skolafantazia.sk